بهره برداری از فاضلاب ابوموسی بهمن 93
صفحه اصلی  گالری عکس  بهره برداری از تصفیه خانه ابوموسی بهمن 93
List بهره برداری از تصفیه خانه ابوموسی بهمن 93

افتتاحیه

افتتاحیه
مهندس قول بیگی عضو هیات مدیره به همراه استاندار هرمزگان و مهندس جانباز

مهندس قول بیگی عضو هیات مدیره به همراه استاندار هرمزگان و مهندس جانباز
مهندس جانباز، استاندار هرمزگان و مدیر عامل آبفای هرمزگان در بازدید از تاسیسات فاضلاب

مهندس جانباز، استاندار هرمزگان و مدیر عامل آبفای هرمزگان در بازدید از تاسیسات فاضلاب
مراسم افتتاحیه فاضلاب ابوموسی

مراسم افتتاحیه فاضلاب ابوموسی
مهندس طراح، مهندس جانباز، مهندس خادمی، دکتر جادری و مهندس حائری مدیر عامل توانیر

مهندس طراح، مهندس جانباز، مهندس خادمی، دکتر جادری و مهندس حائری مدیر عامل توانیر
سخنرانی مهندس طراح در جمع بازدید کنندگان

سخنرانی مهندس طراح در جمع بازدید کنندگان