Raadab
صفحه اصلی  گالری عکس  افتتاحیه فاز 2 آب شیرین کن زاهدان
List افتتاحیه فاز 2 آب شیرین کن زاهدان

افتتاحیه با حضور وزیر نیرو و مسئولان کشوری

افتتاحیه با حضور وزیر نیرو و مسئولان کشوری
مهندس قول بیگی در حال توضیحات فنی به وزیر نیرو

مهندس قول بیگی در حال توضیحات فنی به وزیر نیرو
افتتاحیه با حضور وزیر نیرو و هیات همراه

افتتاحیه با حضور وزیر نیرو و هیات همراه
مهندس طراح در حال توضیحات فنی به وزیر نیرو

مهندس طراح در حال توضیحات فنی به وزیر نیرو
وزیر نیرو در حال بازدید از تاسیسات آب شیرین کن

وزیر نیرو در حال بازدید از تاسیسات آب شیرین کن