رئیس هیات مدیره
صفحه اصلی  درباره ما  هیات مدیره  رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

علی محمد قول بیگی رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی رعد آب جنوب است که سابقه طولانی در صنعت آب و برق کشور دارد و سالیان زیادی را صرف خدمت به مردم جنوب ایران کرده است. وی به مدت 2 سال در شرکت آب منطقه ای هرمزگان به عنوان کارشناس مسئول آب شیرین کن ها فعالیت داشته و پس از آن به مدت 8 سال عهده دار ریاست کارگاهها ، رئیس بهره برداری آب شیرین کن ها و مدیریت آب شرکت آب و برق کیش و به دنبال آن، به مدت 6 ماه نیز مدیر پروژه آب و برق جزایر وزارت نیرو بوده است.
از سال 1377تا 1379 به عنوان مدیر عامل و پس از آن تا به امروز به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی رعد آب جنوب در جهت نیل اهداف شرکت که همانا تولید آب سالم و بهداشتی برای مناطق کمتر توسعه یافته و بحران زده آبی کشور است مشغول خدمت و رسالت می باشد.