تاسیسات آب بندر ترکمن و گمیشان با 100 درصد ظرفیت در حال بهره برداری میباشد


 طبق آخرین گزارش رسیده این سایت با ظرفیت 9500 متر مکعب آب شیرین  در شبانه روز در حال بهره برداری میباشد.

۱۳۹۷/۰۱/۳۰
raadab.com
شرکت مهندسی رعد آب جنوب