Raadab
صفحه اصلی  پروژه ها  انجام شده  پروژه ساوه
Loading the player ...

پروژه آب کارتی شهر ساوه

پروژه آب کارتی ساوه


آب لب شور شهر ساوه مناسب شرب نبوده لذا شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با قراردادی طولانی مدت با شرکت مهندسی رعد آب جنوب تولید 1000 متر مکعب آب شرب مناسب و با کیفیت و توزیع در سطح شهر را به این شرکت واگذار نموده است. در حال حاضر آب شرب تولیدی از طریق شبکه ای مستقل و با استفاده از دستگاه های توزیع اتوماتیک کارت خوان در شهر ساوه توزیع می گردد . این کارت ها از طریق عاملین فروش این شرکت قابل تامین می باشد.