بهره‌برداری از واحد شماره ۲ آب‌شیرین‌کن ۵۰۰۰ متر مکعبی سیراف

با یاری خداوند متعال و همکاری و زحمات همه عزیزان شرکت و مدیریت جناب آقای مهندس طراح و جناب آقای مهندس پورقناد ۱۷ مرداد در ساعت ۹ صبح واحد شماره ۲ آب‌شیرین‌کن ۵۰۰۰ متر مکعبی سیراف با تولید ۵۶۰۰ متر مکعب در شبانه روز و TDS = ۱۶۰ به بهره‌برداری رسید و در مدار تولید قرار گرفت.